top of page

Infinity token

Iniciativa One Small Town(OST)-Jedno Malé Město, které mění svět Vám na této stránce představí vše,  co jste potřebovali vědět o Infinity tokenu a báli jste se zeptat.

Spojitost

Proč tento token?

One Small Town – „Jedno Malé Město“ je komunita složená z desítek tisíc členů po celém světě. Struktura fungování umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi členy a také organizačními jednotkami  v rámci celého systému. Dosahuje tak maximální hojnosti a prosperity pro všechny, která je hlavním cílem celé iniciativy.

 

Bylo nutné vytvořit systém identifikace všech našich členů, který nelze zfalšovat. Samozřejmě také relevantní způsob evidence jednotlivých hodinových příspěvků každého člena, za něž náleží odměna ve formě Infinity tokenu. Důležité je také vyhodnocovat tímto způsobem hodnotu a přínos našich projektů.

 

V neposlední řadě umožnit všem členům volně si tuto hodnotu mezi sebou vyměňovat, napříč zeměmi celého světa tak aby žádný prostředník ani vláda nemohla do tohoto procesu zasáhnout. Technologická a digitální revoluce, kterou přinesly decentralizované blockchainy, vytváření a využívání tokenů, chytré smlouvy (protokoly, které definují principy a podmínky provádění transakcí mezi dvěma a více stranami) se objevily právě včas, abychom mohli tuto technologii implementovat.

Technologie

Jak to tedy funguje?

Každý aktivní člen OST, který získá Infinity token, ať už nákupem nebo příspěvkem do některého z projektů OST, se stává majitelem jedinečného digitálního certifikátu. Jeho hodnota určována algoritmem ovlivněným celkovou hodnotou všech příspěvků (tedy skutečného díla), individuálních dovedností a know-how, které každý ze členů OST od počátku hnutí nabízí, každý den, každou chvíli. Ale to není všechno. Každý z našich projektů a každá z našich aktivit po celém světě generuje, jak víte, mnoho výhod díky modelu „Přispívání“. Je v ní tedy zahrnut podíl všech přispěvatelů. Vše se zaznamenává v reálném čase prostřednictvím každého z těchto digitálních tokenů.

INFINITY3.jpg

Směnárna

Je možné Infinity token kupovat nebo prodávat?

Ano, samozřejmě, ale pouze na OST burze v rámci platformy (ost-platform.com), kde jsou registrováni všichni účastníci projektů, stejně tak jako i jejich příspěvek v hodinách a odměna v tokenech. Nedojde tak k jakékoliv manipulaci s hodnotou tokenů velkými nákupy a prodejem obchodníků usilujících především o vlastní zisk.

 

Primárním cílem je zabránit tomu, aby se všem známý současný systém, znovu opakoval prostřednictvím akciových a finančních trhů. Nákup a prodej je tedy možný, ale jen na tomu vyhrazeném místě. Realizace poté probíhá pouze mezi oficiálními členy komunity. Hodnota tokenu je tak lépe chráněna, a zároveň je zaručena jeho jedinečnost. Jak již bylo zmíněno, Infinity token se také používají k identifikaci členů. Umožnuje volný přístup ke zboží a službám, které nabízejí kooperativy-družstva OST po celém světě.

 

Důraz je kladen na bezpečnost a odolnost proti zneužití a neoprávněné manipulaci. Na závěr je důležité zmínit, že Infinity token umožňují členům OST,  také nakupovat a prodávat zboží a služby mezi sebou, bez zásahů vnějšího světa, jako jsou centrální banky, vlády a další.

INFINITY5.jpg
INFINITY2.jpg

Inovace

Proč je tento token tak jedinečný?

Bylo vytvořeno pouze 333 666 999 Infinity tokenů a toto číslo je konečné a jejich množství se nikdy nebude zvyšovat. To znamená, že na světě je nyní a navždy pouze tento omezený počet.

Za další, pouze 24 000 000 z nich (7 %) jde do prodeje. Jediný způsob, jakým lze poté Infinity token získat, je příspěvek ve formě tří hodin na projekty OST (dle modelu „Přispívání“) nebo směnou mezi členy OST. Tímto je zaručen stabilní a neměnný charakter počtu tokenů, ale také to, že jejich hodnotu nelze nikdy libovolně rozmělňovat nebo snižovat novou výrobou tokenů.

 

Díky omezení v konečném počtu tokenů, je hodnota závislá na objemu všech příspěvků, nákupů a také finanční spoluúčasti. Je v ní započítána také práce našich členů a všechny zisky iniciativy OST nejen lokálně, ale i mezinárodně. Jmenovatel hodnoty tokenu je společný, pevný a neměnný, zatímco hodnota čitatele (práce a zisky) je... nekonečná.

 

Hodnota Infinity tokenu tedy bude jen růst, ku prospěchu všech jeho držitelů a členů OST. Stejně jako k posílení a fungování  všech projektů a všech kooperativ-družstev. Infinity token (infinity=nekonečno pozn. překladatele) je tak jediným tokenem svého druhu na světě a jeho název je tak velmi příhodný. Tvůrci také používají výraz „sweat equity“ což lze přeložit jako podíl potu a slz ☺, tedy hodnota se odvíjí od vykonané práce všech přispěvatelů.

Množství a hodnota

Jaká je předpověď budoucího vývoje?

Jak bylo vysvětleno výše, byl vytvořen konečný počet tokenů. A k dnešnímu dni se jich již prodalo více než 1.2 milionu (04/23), nejprve v hodnotě 1 $ za kus, později 1.20 $. Infinity token má nyní hodnotu 1.89 $, ale tato hodnota se mění aktuálně podle algoritmu, který vypočítává jeho aktuální hodnotu v reálném čase, neustále monitoruje příchod nových členů OST, nové akvizice tokenů, nové projekty ve světě, jejich zisky atd.

 

Od toho musíme také odečíst tokeny, které průběžně získávají naši přispěvatelé, vždy když přispějí alespoň 3 hodiny týdně na jakýkoliv projekt v rámci OST. Počet dostupných tokenů se tedy pouze snižuje a jejich hodnota se může jen zvyšovat, tak jak se zapojují noví členové a samozřejmě také projekty.

 

Měli byste také vědět, že budoucí hodnota každého Infinity tokenu byla již vykalkulovaná, protože je indexována podle hodnoty díla. Každý token odpovídá 3 hodinám práce a při znalosti průměrné hodnoty jedné hodiny práce na světě má průměrná minimální hodnota tokenu dosáhnout ALESPOŇ jeho ekvivalentu v dolarech, tj. 40 USD za token. Tato hodnota však bude brzy dosažena a s jistotou také překročena. Je to hlavně díky dobře propracovanému modelu „Přispívání“.

Nákup

Kde a jak si mohu koupit Infinity token?

Chcete-li získat Infinity token, vše, co musíte udělat, je:

  1. Navštivte: https://ost-platform.com/DirectPurchase/

  2. Klikněte na malý symbol visacího zámku 🔒 vlevo od řádku internetové adresy (umístěného v horní části obrazovky).

  3. Přejděte na webu do části „Nastavení“ nebo „Oprávnění“.

  4. Povolit „Vyskakovací okna nebo přesměrování“.

  5. Vraťte se do okna nákup tokenů.

  6. Zadejte počet tokenů, které chcete koupit.

  7. Vyberte si mezi jednorázovým nákupem nebo měsíčním předplatným.

  8. Klikněte na "Odeslat" a pokračujte v platbě.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte nás:

email tokens@onesmalltown.org nebo supportplatform@onesmalltown.org.

Máte také možnost se obrátit přímo na členy OST v České republice.

Kontakt cesko@onesmalltown.org

INFINITY4.jpg
Objevte INFINITY token One Small Town, jeho užitečnost, jeho důležitost, jeho rostoucí hodnotu. Investujte pro sebe a pro úspěch komunit One Small Town, třeba již aktivně působící v Jednom Malém Městečku Ras El Matn v Libanonu a dalším v Jižní Africe.

Krátká prezentace

Kompletní prezentace

Presentations
bottom of page