top of page
Vítejte (Welcome)

« Pokud to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec. »

Zjistěte, jak One Small Town mění svět, používáním nástrojů zotročení, jako nástrojů k osvobození.​

pφsek most.jpg
Anchor 1
À propos

Plán Jednoho Malého Města

Kdo jsme

One Small Town – OST (český překlad: „Jedno Malé Město, které mění svět“) – Tato mezinárodní iniciativa byla inspirována africkou filozofií UBUNTU (znamená:“ Lidskost vůči ostatním neboli “Jsem, protože jsme“). U zrodu OST v Jižní Africe stál rodák z Karlových Varů Michael Tellinger. Realizace této myšlenky úspěšně probíhá v řadě zemí  po celém světě a díky velkému zájmu se neustále rozšiřuje. Hlavní inspirací je brilantní a impozantní myšlenka celého hnutí: dobrovolně přispívám, čímž vytvářím hojnost, svobodu, nezávislost a prosperitu pro všechny. Kontaktujte nás a připojte se k českému týmu OST a jeho projektům. Zapojit se může každý.

Notre cause
Contribution

Comment participer

C'est simple. Positionnez-vous juste en tant que type de contributeur :

 • Êtes-vous actuellement une personne en charge d'une activité de production de biens ou de services qui souhaite contribuer ?

 • Êtes-vous plutôt une personne qui a de l'argent à investir et qui souhaite bénéficier de nos excellents retours sur investissement ?

 • Êtes-vous une personne qui souhaite offrir au moins 3 h par semaine à une activité One Small Town qui le nécessite ?

Si vous êtes l'une ou l'autre ou les trois, alors suivez le guide... et rejoignez-nous.

Model Jednoho Malého Města

Jak může OST změnit svět?

Základní myšlenka je jednoduchá: peníze nedělají nic, jsou to lidé, kteří dělají všechno.

Pozornost a čas, který věnujeme nějaké činnosti, je ve skutečnosti to, co má opravdovou hodnotu. Vždy tomu tak bylo a pramení z toho veškerá politická, ekonomická a sociální moc. Největším problémem, který se OST snaží vyřešit, je ten, že nám všem byla tato moc odebrána. Proto je naší snahou tuto moc vrátit zpět do našich rukou.

Dosáhnout toho je překvapivě jednoduché. Komunita, ze které se každé OST skládá (tzv. Přispěvatelé) svojí činností naplňují potřeby všech členů komunity. Přispívat lze ve všech oblastech, pro které se komunita rozhodne. Mezi hlavní patří zemědělství, průmysl, školství, zdravotnictví, cestovní ruch a další.

Každý, kdo přispěje 3 hodiny týdně svého času a dovedností, tím že se zapojí do kterékoliv aktivity, se stává přispěvatelem. Tento čas věnuje ZDARMA. Avšak zdarma bude i profitovat na všech produktech i službách vytvořených komunitou. Cílem je vygenerovat třikrát více produktů a služeb pouze za výrobní cenu materiálů nutných k jejich realizaci. Jelikož je práce zdarma, těžko lze tomuto modelu konkurovat. Další výhodou je vysoký čistý zisk, který nelze dosáhnout obvyklou ekonomickou aktivitou. Ten se pak spravedlivě rozdělí mezi všechny členy komunity.

A jak to tedy je?

Čistý zisk je rozdělen následovně: 

 • 60 % připadne všem členům komunity (každému, kdo pravidelně přispívá) a také majitelům aktiv a projektů, kteří přispěvatelům umožní spolupracovat na společných projektech. Alternativou je příspěvek v podobě činnosti  firmy. Je také možné zahrnout i veškeré dostupné vybavení. Za každé 3 hodiny je poté každému automaticky přidělen 1 Infinity token, jako odměna. Ten, má díky unikátnímu algoritmu rostoucí hodnotu, která je závislá na počtu členů, projektů a odpracovaných hodin. Zároveň je směnitelný za zboží a služby v rámci komunity. V případě zájmu prodávajícího i kupujícího bude existovat také možnost výměny na komunitní platformě za fiat měnu. Infinity token je tedy prostředek nejvíce podobný kryptoměnám, je také založen na technologii blockchain, ale je podložen aktivy a  jeho hodnota je určována tzv.“sweat equity“, tedy tím kolik je odpracováno.

 

 • 30 % je věnováno zainteresovaným investorům. Mohou jimi být i sami přispěvatelé tedy členové komunity. Lze využít i investiční fond OST, který zabezpečuje rozvoj nových aktivit. To celé komunitě umožňuje neustále rozvíjet nové aktivity a projekty, čímž dále přibývá ekonomických prostředků pro další růst OST.
   

 • 10 % je použito na provozní náklady. 4% pro OST International, a zbylých 6% zůstává v ČR. (4% v lokálním OST a 2% pro národní zastoupení v ČR).

Jaké jsou možnosti přispívat?

Možnostem jsme otevření. Tady jsou ty nejběžnější:

 • Chcete přispět a jste v současné době odpovědnou osobou za výrobu zboží či služeb?

 • Jste spíš osoba, která chce investovat a láká Vás využít unikátní možnost návratnosti investice?

 • Jste osoba, která chce nabídnout alespoň 3 hodiny týdně na zapojení se do činnosti některého z projektů OST?

 • ​​Pokud jste se rozhodli pro některou z těchto možností, postupujte podle pokynů a přidejte se.

Poings solidaires

Iniciátoři

Máte na starosti společnost, sdružení nebo skupinu lidí aktivních na místní úrovni?
 

Nebo jednoduše chcete, aby vaše společnost (ať už v obtížích nebo ne) byla schopna vyrábět s mnohem nižšími náklady, a to vše v mnohem etičtějším rámci, který může změnit svět?
 

Nebo máte na starosti malé Města, farmu, školu či náboženskou komunitu, do které byste rádi zahrnuli všechny výhody našeho modelu „Příspívání“? Kontaktujte českého ambasadora iniciativy Jedno Malé Města.

Se svým týmem Vám pomůže s implementací našeho modelu a identifikuje příležitosti pro Vaše přispívání prostřednictvím vaší činnosti.
 

Připojte se k iniciativě One Small Town – Jedno Malé Město, které mění svět. A zažijete dobrodužnou cestu k budoucnosti s jeho týmem a  inovativním řešením, které nabízí.

 Kontaktujte českého ambasadora pro  Jedno Malé Město a zjistěte, zda je proveditelné přejít na náš model „Přispívání“.

L'argent don

Investoři

Chtěli byste investovat do etického a komunitního projektu, který vám umožní neztratit hodnotu své investice, ale jistě ji bude rok co rok zvyšovat a přitom měnit svět?
 

Investoři Jednoho Malého Města budou brzy těžit z přístupu k našim investorským tokenům, které, jak již bylo zmíněno, umožní získat velmi dobrou návratnost investic.

To je možné díky našemu modelu „Přispívání“ a jeho systému rozdělování odměn. Těžko najít lepší a etičtější.
 

 Spuštění našich investorských tokenů proběhne brzy. Zůstaňte informováni o této možnosti díky naší vyhrazené stránce: tps://www.onesmalltown.org/infinity-token-czech

Femme à la caisse de légumes

Přispěvatelé

Chcete se zapojit do mezinárodního projektu, který již roky mění svět? Máte alespoň 3 hodiny týdně  a chcete je nabídnout?
 

Samozřejmě! Jsme otevření každému ochotnému člověku. Kontaktujte český tým iniciativy One Small Town – Jedno Malé Město a nabídněte tento Váš čas každý týden samotnému hnutí nebo aktivitě ve vašem okolí, pokud existuje. Buďte součástí hnutí, které stále roste ve všech zemích světa. Pomozte i Vy svým přispěním k vytvoření nové společnosti a zároveň prospívejte sami sobě tím, že dostanete jako odměnu Infinity tokeny a související zboží a služby. Kontaktujte nás a připojte se k českému týmu: cesko@onesmalltown.org.

Iniciativa Jedno Malé Město jako nezisková organizace závisí také na vašich darech: Staňte se dárcem s námi. 💝

Další informace

News

Informations

Informace

Contact
Objevte INFINITY token One Small Town, jeho užitečnost, jeho důležitost, jeho rostoucí hodnotu. Investujte pro sebe a pro úspěch komunit One Small Town, třeba již aktivně působící v Jednom Malém Městě Ras El Matn v Libanonu a dalších v Jižní Africe.

Krátká prezentace

Kompletní prezentace

Kontakt

One Small Town – Jedno Malé Město

Ambasador : Pavel Toman

Pavel.JPG
 • alt.text.label.Facebook
 • Twitter
 • Communauté Telegram
 • Instagram
 • Vidéos Youtube

O nás

One Small Town – Jedno Malé Město je globální hnutí za osvobození lidstva ze systému finančního otroctví peněz. A ze společenské praxe nedostatku – k transformaci našich životních zkušeností tak, aby odrážely realitu naší planety: Hojnost & Prosperita pro všechny – prostřednictvím spolupráce a kooperace za pomoci modelu „Přispívání“. 

 Přihlaste se k odběru.

bottom of page