top of page
Vítejte (Welcome)

« Pokud to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec. »

Zjistěte, jak One Small Town mění svět, používáním nástrojů zotročení, jako nástrojů k osvobození.​

pφsek most.jpg
Anchor 1
À propos

Plán Jednoho Malého Města

Kdo jsme?

One Small Town – OST (český překlad: „Jedno Malé Město, které mění svět“) – Tato mezinárodní iniciativa byla inspirována africkou filozofií UBUNTU (znamená:“ Lidskost vůči ostatním neboli “Jsem, protože jsme“). U zrodu OST v Jižní Africe stál rodák z Karlových Varů Michael Tellinger. Realizace této myšlenky úspěšně probíhá v řadě zemí  po celém světě a díky velkému zájmu se neustále rozšiřuje. Hlavní inspirací je brilantní a impozantní myšlenka celého hnutí: dobrovolně přispívám, čímž vytvářím hojnost, svobodu, nezávislost a prosperitu pro všechny. Kontaktujte nás a připojte se k českému týmu OST a jeho projektům. Zapojit se může každý.

Notre cause
Contribution

Comment participer

C'est simple. Positionnez-vous juste en tant que type de contributeur :

 • Êtes-vous actuellement une personne en charge d'une activité de production de biens ou de services qui souhaite contribuer ?

 • Êtes-vous plutôt une personne qui a de l'argent à investir et qui souhaite bénéficier de nos excellents retours sur investissement ?

 • Êtes-vous une personne qui souhaite offrir au moins 3 h par semaine à une activité One Small Town qui le nécessite ?

Si vous êtes l'une ou l'autre ou les trois, alors suivez le guide... et rejoignez-nous.

Model Jednoho Malého Městečka

Jak může OST změnit svět?

Základní myšlenka je jednoduchá: peníze nedělají nic, jsou to lidé, kteří dělají všechno.

Pozornost a čas, který věnujeme nějaké činnosti, je ve skutečnosti to, co má opravdovou hodnotu. Vždy tomu tak bylo a pramení z toho veškerá politická, ekonomická a sociální moc. Největším problémem, který se OST snaží vyřešit, je ten, že nám všem byla tato moc odebrána. Proto je naší snahou tuto moc vrátit zpět do našich rukou.

Dosáhnout toho je překvapivě jednoduché. Komunita, ze které se každé OST skládá (tzv. Přispěvatelé) svojí činností naplňují potřeby všech členů komunity. Přispívat lze ve všech oblastech, pro které se komunita rozhodne. Mezi hlavní patří zemědělství, průmysl, školství, zdravotnictví, cestovní ruch a další.

Každý, kdo přispěje 3 hodiny týdně svého času a dovedností, tím že se zapojí do kterékoliv aktivity, se stává přispěvatelem. Tento čas věnuje ZDARMA. Avšak zdarma bude i profitovat na všech produktech i službách vytvořených komunitou. Cílem je vygenerovat třikrát více produktů a služeb pouze za výrobní cenu materiálů nutných k jejich realizaci. Jelikož je práce zdarma, těžko lze tomuto modelu konkurovat. Další výhodou je vysoký čistý zisk, který nelze dosáhnout obvyklou ekonomickou aktivitou. Ten se pak spravedlivě rozdělí mezi všechny členy komunity.

A jak to tedy je?

Čistý zisk je rozdělen následovně: 

 • 60 % připadne všem členům komunity (každému, kdo pravidelně přispívá) a také majitelům aktiv a projektů, kteří přispěvatelům umožní spolupracovat na společných projektech. Alternativou je příspěvek v podobě činnosti  firmy. Je také možné zahrnout i veškeré dostupné vybavení. Za každé 3 hodiny je poté každému automaticky přidělen 1 Infinity Token, jako odměna. Ten, má díky unikátnímu algoritmu rostoucí hodnotu, která je závislá na počtu členů, projektů a odpracovaných hodin. Zároveň je směnitelný za zboží a služby v rámci komunity. V případě zájmu prodávajícího i kupujícího bude existovat také možnost výměny na komunitní platformě za fiat měnu. Infinity Token je tedy prostředek nejvíce podobný kryptoměnám, je také založen na technologii blockchain, ale je podložen aktivy a  jeho hodnota je určována tzv.“sweat equity“, tedy tím kolik je odpracováno.

 

 • 30 % je věnováno zainteresovaným investorům. Mohou jimi být i sami přispěvatelé tedy členové komunity. Lze využít i investiční fond OST, který zabezpečuje rozvoj nových aktivit. To celé komunitě umožňuje neustále rozvíjet nové aktivity a projekty, čímž dále přibývá ekonomických prostředků pro další růst OST.
   

 • 10 % je použito na provozní náklady. 4% pro OST International, a zbylých 6% zůstává v ČR. (4% v lokálním OST a 2% pro národní zastoupení v ČR).

Jaké jsou možnosti přispívat?

Možnostem jsme otevření. Tady jsou ty nejběžnější:

 • Chcete přispět a jste v současné době odpovědnou osobou za výrobu zboží či služeb?

 • Jste spíš osoba, která chce investovat a láká Vás využít unikátní možnost návratnosti investice?

 • Jste osoba, která chce nabídnout alespoň 3 hodiny týdně na zapojení se do činnosti některého z projektů OST?

 • ​​Pokud jste se rozhodli pro některou z těchto možností, postupujte podle pokynů a přidejte se.

Poings solidaires

Iniciátoři

Máte na starosti společnost, sdružení nebo skupinu lidí aktivních na místní úrovni?

Nebo jednoduše chcete, aby vaše společnost (ať už v obtížích nebo ne) byla schopna vyrábět s mnohem nižšími náklady, a to vše v mnohem etičtějším rámci, který může změnit svět?

Nebo máte na starosti malé město, farmu, školu či náboženskou komunitu, do které byste rádi zahrnuli všechny výhody našeho modelu „Příspívání“? Kontaktujte českého ambasadora iniciativy Jedno Malé Městečko.

Se svým týmem Vám pomůže s implementací našeho modelu a identifikuje příležitosti pro Vaše přispívání prostřednictvím vaší činnosti.

Připojte se k iniciativě One Small Town – Jedno Malé Městečko, které mění svět. A zažijete dobrodužnou cestu k budoucnosti s jeho týmem a  inovativním řešením, které nabízí.

 Kontaktujte českého ambasadora pro  Jedno Malé Městečko a zjistěte, zda je proveditelné přejít na náš model „Přispívání“.

L'argent don

Investisseurs

Vous aimeriez investir dans un projet éthique et communautaire, qui permet de ne pas perdre la valeur de votre investissement, mais assurément de l'augmenter année après année, tout en changeant le monde ?

Les investisseurs One Small Town bénéficieront sous peu de l'accès à nos tokens investisseurs qui, comme indiqué précédemment, permettront d'obtenir de très bons retours sur investissements.

Ces derniers sont rendus possibles par notre modèle contributionniste et son système de répartition des rétributions.

Difficile de trouver mieux et plus éthique.

Le lancement de nos tokens investisseurs auront lieu prochainement. Restez donc informés sur cette possibilité grâce à notre page dédiée :

https://www.onesmalltown.org/infinity-token-french

Femme à la caisse de légumes

Contributeurs

Vous souhaitez rejoindre un projet international qui fait une différence dans le monde, depuis des années maintenant ? Avez-vous au moins 3 h par semaine à offrir ?
Bien sûr ! Presque tout le monde le peut.
Contactez donc l'équipe française de One Small Town, pour offrir ce temps hebdomadaire au mouvement lui-même ou à une activité près de chez vous si elle existe.
Participez à un mouvement qui ne cesse de grandir dans tous les pays du monde.
Aidez le contributionnisme à créer une nouvelle société, tout en en bénéficiant vous-même, par la rétribution en tokens One Small Town ou en biens et services associés.

Contactez-nous pour rejoindre l'équipe française : france@onesmalltown.org


Étant une organisation à but non lucratif, l'intiative One Small Town dépend aussi de vos dons : Devenez Donateur avec nous. 💝

Informations

News
Contact
Découvrez le jeton INFINITY de One Small Town, son utilité, son importance, sa valeur croissante. Investissez pour vous et pour le succès des communautés One Small Town déjà activement en création à Ras El Matn au Liban ou en Afrique du Sud.

Présentation courte

Présentation complète

Contact

One Small Town France

Ambassadeur : Cédric CHARLES

Cédric.jpg
 • alt.text.label.Facebook
 • Communauté Telegram
 • Vidéos Youtube
bottom of page